Avatar
0
hovanvydut Beginner
hovanvydut Beginner
Hỏi về Buffered Streams
Em có đọc về Buffered ở Java Tutorial Oracle, cũng có xài tuy nhiên cũng chưa hiểu rõ về nó lắm. Theo tài liệu thì dùng Buffered thì giảm số lần request read/write xuống disk, nhưng làm thế nào để giảm thì em ko hiểu lắm ạ.

Em cảm ơn mọi người đã đọc bài và giúp đỡ ạ.

  • Answer
java buffered
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Beginner
monkey Beginner
Mở lớp BufferedInputStream ra, em có thể thấy hàm fill, nó sẽ tích tụ các byte vào byte array để lưu trên RAM, nên về mặt read thì có vẻ không giảm được gì, vì vẫn mất cần đó lần read, nhưng về mặt write thì có thể giảm được nếu write 1 số lượng lớn byte trong 1 lần.

Tuy nhiên cái buffered này nó sẽ lưu lại trên RAM nên em có thể tái sử dụng lại được, ví dụ em có 1 file cấu hình, em có thể lưu lại trên buffer, và khi đọc thì sẽ lấy từ buffer thay vì phải đọc lại file lần nữa, nó sẽ nhanh hơn, nhưng em sẽ phải đánh đổi với RAM, mà RAM thì có hạn, nên nó phù hợp hơn với các file kiểu template như thymeleaf hay jsp với dung lượng nhỏ.

Lần tới paste text đừng dùng ảnh và attach link nữa em nhé

  • 0
  • Reply