Thân Nam
33 questions
0 answers
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Trừu tượng trong OOP
Trong java Nếu bỏ abstract class với interface thì có còn thể hiện được được tính trừu tượng trong lập trình k ạ
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Sử lí responses trong microservice khi request được sử lí bởi nhiều service
Frontend gửi request order tới API Gateway thông qua REST API, order được điều hướng tới service A. Service A xử lý xong gửi order sang service B thông qua message queue. Service B xử lý xong là hết thúc quá trình xử lý order. Làm sao để hệ thống trả lại response cho frontend?
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Quản lí log của nhiều service
em chào anh.<p> Em có câu hỏi là trong microservice làm sao để quản lí log của nhiều service cùng lúc ạ. </p> <p> Bình thường là khi 1 service bị lỗi là phải mò vào tìm file log của service đó để kiểm tra đọc log. vậy có thư viện hay tool nào có thể quản lí log của nhiều service k ạ </p>
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Mapping request form Json to Xml
Em chào anh.<p> Trong Java mình có thể sử lí mapping request json -> xml để gọi đến 1 service public api dạng soap như thế nào ạ </p> <img src="/api/v1/media/a0c786b3451f2c28bb9317f326e2694e88744819bac78a3dfad57120cc7f8fe4.png" alt="req.png"> <img src="/api/v1/media/c5b5b92a92cb1c5d64c1b0b751e84e37297a9bb52bd31b0f36e8c2e91ee9b97a.png" alt="Annotation 2023-
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
cấu hình thời gian sử lí Job workers trong camuda platfrom 8
Làm sao để cấu hình Timeout không giới hạn - Job workers trong camuda platfrom 8 , và có cách nào để tự động sử lí Job workers khi hết thời gian không ạ.
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Http post vs patch
Http post vs patch đều cập nhật và tạo mới được. Patch dùng khi cập nhật 1 vài field hay lượng dữ liệu nhỏ, Có phải mình khai báo post hay patch chỉ để định nghĩa rõ hơn về controller hay api này làm nhiệm vụ gì. Còn việc sự lí cập nhật hay tạo mới vẫn là do code logic bên dưới phải không ạ
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Sử lí khi User có Sự thay đổi Role trong JWT
Em chào anh em có câu hỏi là. Một User đăng nhập vào hệ thống và sử dụng User có các quền ví dụ như Admin,User trong trường hợp mà cắt quyền Admin thì làm sao để hệ thống cắt quền Admin của user đó luôn ạ,<p> Em sử dụng JWT. </p>
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Đồng bộ dữ liệu dưới Database với cache(Ehcache)
Em có câu hỏi là: khi mình lưu dữ liệu Api vào cache để khi các lần kế tiếp gọi Api thì lấy luôn dữ liệu từ cacche ra. Nếu trường hợp database có thay đổi thì còn cách nào để đồng bộ dữ liệu database với cache ngoài việc clear cache để gọi lại dữ liệu ạ.
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Dich vụ quản lý kubernetes
Em đang tìm hiểu về K8s và có các dịch vụ quản lý kubernetes như <p> Google Kubernetes Service (GKE), </p> <p> Azure Kubernetes Service (AKS), </p> <p> Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) </p> <p> anh có thể phân tích tóm tắt các dịch vụ trên giúp em k ạ. </p>
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Không điều hướng đến các service được sử dụng Eureka và zuul gateway.
Em đang làm demo 1 ví dụ về eureka service và sử dụng zuul gateway để điều hướng đến các service đã đăng kí được api gateway và service lên euruka nhưng zuul gateway không hoạt động. Em nghĩ ra do routes config sai.<p> Link git: <a href="https://github.com/namtv2706/Zuul-gateway" target="_blank">https://github.com/namtv2706/Zuul-gateway</a> </p>
Answer
Avatar
1
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
mỗi ip có phải là một thread và Spring Boot xử lý như thế nào?
Khi 1 ip gửi yêu cầu kết nối đến server, thì mỗi ip có phải là một thread không ạ? Spring Boot xử lý tối thiểu bao nhiêu worker thread cùng lúc?
Answer
Avatar
1
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
excel-object-mapper
Làm sao để mapping dữ liệu từ file excel sang object java chuẩn và thuận tiện cho việc mở rộng và validate dữ liệu từ file excel để lưu database.
Answer