Thân Nam
27 questions
0 answers
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Sử lí khi User có Sự thay đổi Role trong JWT
Em chào anh em có câu hỏi là. Một User đăng nhập vào hệ thống và sử dụng User có các quền ví dụ như Admin,User trong trường hợp mà cắt quyền Admin thì làm sao để hệ thống cắt quền Admin của user đó luôn ạ,<p> Em sử dụng JWT. </p>
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Đồng bộ dữ liệu dưới Database với cache(Ehcache)
Em có câu hỏi là: khi mình lưu dữ liệu Api vào cache để khi các lần kế tiếp gọi Api thì lấy luôn dữ liệu từ cacche ra. Nếu trường hợp database có thay đổi thì còn cách nào để đồng bộ dữ liệu database với cache ngoài việc clear cache để gọi lại dữ liệu ạ.
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Dich vụ quản lý kubernetes
Em đang tìm hiểu về K8s và có các dịch vụ quản lý kubernetes như <p> Google Kubernetes Service (GKE), </p> <p> Azure Kubernetes Service (AKS), </p> <p> Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) </p> <p> anh có thể phân tích tóm tắt các dịch vụ trên giúp em k ạ. </p>
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Không điều hướng đến các service được sử dụng Eureka và zuul gateway.
Em đang làm demo 1 ví dụ về eureka service và sử dụng zuul gateway để điều hướng đến các service đã đăng kí được api gateway và service lên euruka nhưng zuul gateway không hoạt động. Em nghĩ ra do routes config sai.<p> Link git: <a href="https://github.com/namtv2706/Zuul-gateway" target="_blank">https://github.com/namtv2706/Zuul-gateway</a> </p>
Answer
Avatar
1
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
mỗi ip có phải là một thread và Spring Boot xử lý như thế nào?
Khi 1 ip gửi yêu cầu kết nối đến server, thì mỗi ip có phải là một thread không ạ? Spring Boot xử lý tối thiểu bao nhiêu worker thread cùng lúc?
Answer
Avatar
1
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
excel-object-mapper
Làm sao để mapping dữ liệu từ file excel sang object java chuẩn và thuận tiện cho việc mở rộng và validate dữ liệu từ file excel để lưu database.
Answer
Avatar
1
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Lỗi font khi đọc từ file properties trong spring boot
Em chào mọi người <p> </p> <p> Em đọc dữ liệu từ file properties của spring bị lỗi font Dự án - &gt; D? �n </p> <p> </p> <p> có cách nào để đọc không bị lỗi font không ạ </p> <p> </p> <p> em đã thử các ví dụ tại <a href="https://www.baeldung.com/java-string-encode-utf-8 " target="_blank">https://www.baeldung.com/java-string-encode-utf-8 </a> cũng k
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Không submit được File trên postman
Em chào mọi người <p> Em đang submit file từ postman để test thì gặp log trên </p> <p> Em cần config gì thêm ở API hay tool postman k ạ </p> <p> em cảm ơn </p> <p> </p> <p> &nbsp; </p> <p> </p> <img class="content-img" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2023/02/Screenshot-2023-02-03-160203.jpg" /><img class="content-img" src="https://stacka
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Convert cron
Em convert cron sang ngày, thì ngày convert ra cách ngày hiện tại 1 tuần <p> Cron: 0 23 16 ? <h1>THU </h1> - 2023/01/19 16:23:00 </p> <p> </p> <ul> <li>2023/01/12 16:28:00 </li></ul> <p> Làm cách nào để lấy được ngày giờ hiện tại của cron vậy ạ </p> <p> Code </p> <p> </p> <pre> DateTimeFormatter dtf = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy/MM/dd HH:mm:00
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Formet String to Json
em chào mọi người làm sao để format chuỗi string thành chuỗi json vậy ạ <p> em sài json note đọc dữ liệu xuất ra: </p> <p> </p> <pre> nationality": {"code": "","description": ""} &lt/pre&gt dữ liệu mong muốn &ltpre&gt nationality": { "code": "", "description": "" } </pre>
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Lấy File tài liệu sau khi nén.
Anh ơi làm sao để lấy File zip trả ra đó để gửi vào tài liệu khi gửi Mail ạ. Hiện tại em đang xuất fle ra 1 ổ mặc định còn xuất ra file để thêm vào tài liệu đính kèm email thì mình làm cách nào ạ. Code: <p> </p> <pre> public void zipFiles(){ FileOutputStream fos = null; ZipOutputStream zipOut = null; FileInputStream fis = null; try {
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Nén nhiều file tài liệu
Em chào mọi người <p> </p> <p> Cho em hỏi là làm cách nào để giảm kích thước file sau khi nén ạ. </p> <p> Em nén xong thì kích thước file tài liệu bằng tất kích thước các file cộng lại. Code: </p> <p> </p> <pre> public void zipFiles(){ FileOutputStream fos = null; ZipOutputStream zipOut = null; FileInputStream fis = null; try {
Answer