Thành Vương
7 questions
1 answers
Avatar
0
Thành Vương Beginner
Thành Vương Beginner
Parse Json to Object dùng @JsonProperty
Em đang dùng Rest Template để call 1 api nó trả data JSON dạng: <pre> { "Data": [{"ID":"vt", "Name":"vuong"}, {"ID":"ha", "Name":"hoang"}], "ErrorCode": null, "ErrorMsg": null } </pre> <p> E có tạo 1 class tên ApiResponse </p> <pre> @JsonProperty("Data") private List&lt;User&gt; data; @JsonProperty("ErrorCode") private String errorCode; @JsonProperty("ErrorMsg") private String errorMess; </pre> <p> Cái list data json thì em tạo 1 class User </p> <pre> @JsonProperty("ID") private String id; @JsonProperty("Name") private String name; </pre> <p> Khi em goi </p> <pre>ResponseEntity&lt;ApiResult&gt; responseEntity = restTemplate.exchange( api, HttpMethod.POST, httpEntity, ApiResult.class ); </pre> <p> và lấy list data </p> <p> List&lt;User&gt; users = responseEntity.getBody().getData(); </p> <p> thì cái users này nó không map vào với mấy cái field trong class của em. </p> <p> Em đã dùng sai @JsonProperty ở đây ạ? </p>
Answer
Avatar
1
Thành Vương Beginner
Thành Vương Beginner
Chạy Job với @Scheduled trong Spring boot
Em có 1 cái job để gọi api lấy data về và em muốn chạy 20p 1 lần. Chạy trong khoảng 7h-&gt;19h từ t2 đến t6. Em set cron như nào thì đúng ạ? <p> Em làm như này có đúng không ạ? Và có cách nào để gen cái cron này theo ý mình không ạ. </p> <p> </p> <code>@Scheduled(cron = "0/1 0/20 7-19 ? <em>MON,TUE,WED,THU,FRI</em>")</code>
Answer
Avatar
1
Thành Vương Beginner
Thành Vương Beginner
Bug sai đường dẫn khi config ckeditor lên live
Em đang làm cho dự án thì khi config ckeditor chạy trên uat thì vẫn chạy được nhưng khi đưa lên live lại dính lỗi because its MIME type ('text/html') is not a supported stylesheet MIME type, and strict MIME checking is enabled. <p> Theo như em thấy thì cái đường dẫn css nó bị thay đổi dẫn đến nó không nhận cái css của ckeditor. </p> <p> ở UAT đường link đó là: </p> <p> </p> <p> + <em><strong>:8080/js/vendor/CKFinderJava/ckeditor/skins/moono-lisa/editor.css?t=H5SC </strong></em> Nhưng khi lên live thì lại là: </p> <p> + <em><strong>.com.vn/review/mail/skins/moono-lisa/editor.css?t=H5SC </strong></em> </p> <p> Nó bị mất js/vendor/CKFinderJava/ckeditor/ và ghi đè lên đó là /review/mail/ </p> <p> Không biết em cần config như nào để không bị như vậy ạ? </p>
Answer
Avatar
1
Thành Vương Beginner
Thành Vương Beginner
Disable CORS trong Security Config
Trong project của em, ở phần SecurityConfig em đã disable cái cors đi. Em có test trên swagger thì nó vẫn hoạt động. Nhưng khi bạn em call api ở bên FE thì nó lại báo cors error. Vậy khi làm rest api mặc định em phải config cors cho nó hay sao ạ?
Answer
Avatar
1
Thành Vương Beginner
Thành Vương Beginner
Ưu, nhược điểm của Stream API
Khi em dùng Stream API trong java 8 thì nó viết gọn và nhanh hơn. Nhưng không biết là mình viết như thế với việc viết code bình thường không dùng thì cái nào perfomance cao hơn ạ? Và stream api có những nhược điểm gì của nó không ạ?
Answer
Avatar
1
Thành Vương Beginner
Thành Vương Beginner
Làm thế nào để push-noti?
Em đang code api. Khi em làm về api gửi lời mời cho các thành viên tham gia vào group 1 project của mình thì những thành viên đó phải nhận đc lời mời và đồng thời có thông báo realtime ở bên FE. Vậy e nên xử lý nó bằng cách nào đơn giản nhất ạ? Nếu được cho cả mobile sử dụng luôn thì càng tốt ạ. Em cảm ơn.
Answer
Avatar
1
Thành Vương Beginner
Thành Vương Beginner
Mỗi Service class có 1 interface?
Mọi người cho e hỏi là về vấn đề mỗi service class sẽ có 1 interface. Trước giờ e đều làm là cứ 1 interface thì sẽ tạo 1 class impl và gắn @Service cho nó. Nhưng em mới có đọc 1 bài là có thực sự cần thiết như vậy không khi dự án nhỏ, k có unit test hay gì hết. Em muốn biết là cuối cùng mình nên như nào thì vẫn hợp lý hơn ạ?
Answer