Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Cắt text bị dài trong thẻ span
Mình có đoạn html này nó đang không cắt bỏ được phần phần text quá dài vượt khổ, giờ phải bổ sung thuộc tính css gì mọi người nhỉ? <p> </p> <p> &lt;div class="col-12"&gt; </p> <p> &lt;label class="mr-1"&gt;File name:&lt;/label&gt;&lt;span id="fileName"&gt;247054726_713680412923342_7496660341076819024_n.png&lt;/span&gt; </p> <p> &lt;/div&gt; </p> <p> </p> <img class="alignnone size-full wp-image-3113" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2021/11/Screenshot-2021-11-14-at-22.11.46.png" alt="" />
Answer