Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Ví dụ về EvenLoopGroup
EventLoopGroup sẽ cho phép chúng ta quản lý các EvenLoop và phân bổ các Event vào các EvenLoop sao cho đồng đều và đảm bảo 1 event sẽ được thực thi trên 1 thread duy nhất để tránh lỗi concurrent: <pre>public interface EzyEventLoopEvent { boolean call(); default void onFinished() {} default void onRemoved() {} } </pre>
Answer
Avatar
1
hovanvydut Beginner
hovanvydut Beginner
Nên học java như thế nào để sau này có thể build 1 lib như ezyfox-server
Các anh/chị cho em hỏi là làm sao để mình có thể tự viết một con thư viện, mặc dù em đọc các sách về design pattern, cũng search cách để tự build thư viện nhưng vẫn không có kết quả. Em đọc source thấy code của các lib java hay, họ apply các pattern vào, rồi tạo class interface, class mà nhìn magic lun :((. Anh chị cho em hỏi em nên học java như nào, rồi cần học thêm, làm thêm những gì để có thể tự xây cho mình những thư viện riêng <p> </p> <p> Em cảm ơn mọi người đã đọc bài post ạ. </p>
Answer