MisYuy
2 questions
0 answers
Avatar
1
MisYuy Beginner
MisYuy Beginner
Động bộ di chuyển Players MMO
Phương pháp có thể đảm bảo các yếu tố: <ul> <li>Lag thấp.</li> <li>Chống hack or cheat.</li></ul> <p> Em có tìm hiểu và thấy 2 phương pháp chính là: </p> <ul> <li>Client gửi trực tiếp vị trí hiện tại liên tục: Đơn giản nhất nhưng có vẻ hiệu năng không cao.</li> <li>Client gửi input và server tính toán gửi lại vị trí cho các players.</li></ul> <p> Em muốn hỏi là ngoài ra còn cách nào tốt hơn không, nếu không thì trong hai cách này thì cái nào tối ưu hơn vậy ạ. </p> <p> Em cám ơn! </p>
Answer
Avatar
1
MisYuy Beginner
MisYuy Beginner
Cannot access to local IP address 127.0.0.1
Em là newbie sử dụng Ezyfox Server. Em có test thử băng IP local nhưng liên tục gặp lỗi này ạ! <p> </p> <img class="alignnone size-full wp-image-7908" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/10/error.png" alt="" />
Answer