Hoàng Nam
11 questions
2 answers
Avatar
0
Hoàng Nam Beginner
Hoàng Nam Beginner
E đang bị gặp lỗi này khi add thư viện trong flutter, Mn giúp e vs ạ@@
<img src="/api/v1/media/a88818ebf7e4fab79ea081ce102bbb3eb60ba0ecc45974befbbce67b212f8379.png" alt="loi.PNG">
Answer
Avatar
0
Hoàng Nam Beginner
Hoàng Nam Beginner
lỗi khi tạo project spring boot
e tạo project spring boot gặp lỗi này, mn xem giúp e vs ạ <img src="/api/v1/media/a70f0381708ce5660eabb6a015b1a72b4d1c31c26e6d9b0a35747f053e4ae985.png" alt="loi.PNG">
Answer
Avatar
0
Hoàng Nam Beginner
Hoàng Nam Beginner
run activity from a service
Mn cho e hỏi có cách nào để mình có thể tự động run activity lên từ service khi mà app đã bị kill ko ạ. Kiểu như Gmail ấy ạ, e thấy khi mà mk đăng nhập trên thiết bị lạ thì Gmail trên máy mình sẽ tự động bật lên để xác thực. Họ làm như thế nào v ạ!
Answer
Avatar
0
Hoàng Nam Beginner
Hoàng Nam Beginner
FusedLocationProviderClient
E đang dùng FusedLocationProviderClient,lastLocation() trong foreground service để lấy về vị trí hiện tại và cập nhất lại vị trí trên map, mọi thứ chạy đều chạy ổn nhưng khi e kill app thì bị lỗi này. Mn xem giúp e vs ạ! <img src="/api/v1/media/8e0f9a757b670a771374129839d83334a40239fe3fabced3c3b883eb2fe21ec8.png" alt="loi_location.PNG">
Answer
Avatar
0
Hoàng Nam Beginner
Hoàng Nam Beginner
Foreground service trong android
E đang muốn làm 1 app lấy vị trị của thiết bị sau khi vị trí thay đổi, sau đó xử lý ở background và chạy 24/7. <p> Toàn bộ đều chạy tốt nhưng sau 24h thì service và ứng dụng bị hủy. E đang tìm hiểu lí do, mn giúp e vs ạ! </p>
Answer
Avatar
1
Hoàng Nam Beginner
Hoàng Nam Beginner
android: lỗi khi config project
Xin chào anh chị, em đang gặp lỗi này nhưng chưa biết cách fix, anh chị có thể giúp em được không ạ: <p> </p> <img class="alignnone size-full wp-image-8311" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/11/err.jpg" alt="" /> <p> </p> <p> link git project: <a href="https://github.com/neymarebola/android-navigation" target="_blank">https://github.com/neymarebola/android-navigation</a> </p>
Answer
Avatar
1
Hoàng Nam Beginner
Hoàng Nam Beginner
InflateException android khi làm tính năng read more text view
E sử dụng thư viện 'com.borjabravo.readmoretextview.ReadMoreTextView' này để thu gọn hoặc mở rộng 1 đoạn text, nhưng mà khi run lên lại bị lỗi như này, mn xem giúp e vs ạ. <p> </p> <img class="alignnone size-full wp-image-7760" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/10/inflate_error.png" alt="" />
Answer
Avatar
0
Hoàng Nam Beginner
Hoàng Nam Beginner
java.lang.IllegalArgumentException: Cannot set 'scaleY' to Float.NaN
mn xem giúp e lỗi này vs ạ, báo lỗi ở dòng 48,  chỗ e bôi xanh ấy ạ. <p> </p> <img class="alignnone size-full wp-image-6842" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/08/loi1.png" alt="" /> <img class="alignnone size-full-size wp-image-6843" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/08/loi2.png" alt="" />
Answer
Avatar
0
Hoàng Nam Beginner
Hoàng Nam Beginner
Glide trong android không load được ảnh
E sử dụng thư viên Glide để load ảnh qua url về hiển thị lên recyclerView. Đối với các thiết bị thấp hơn Android 8 vẫn load ảnh bình thường, còn trên thiết bị (8+) lại không hoạt động ạ. Bên trong logcat, e  không thấy thông báo lỗi gì cả.
Answer
Avatar
0
Hoàng Nam Beginner
Hoàng Nam Beginner
Failed to invoke protected android.media.Image() with no args
mn xem giúp e lỗi này vs ạ, e đang dùng retrofit để call api, nhưng mà app vừa run lên thì bị lỗi này <p> </p> <img class="alignnone size-full wp-image-6384" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/07/loi.jpg" alt="" /> <p> </p> <p> Link git: <a href="https://github.com/neymarebola/newspaper" target="_blank" rel="noopener">https://github.com/neymarebola/newspaper</a> </p>
Answer
Avatar
0
Hoàng Nam Beginner
Hoàng Nam Beginner
Failed to resolve: com.google.android
mn cho e cách xử lý lỗi này vs ạ, e đang dùng android studio bản bumblebee. <p> </p> <img class="alignnone size-full wp-image-4773" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/02/error.png" alt="" />
Answer