Avatar
0
Nguyen Nam Teacher
Nguyen Nam Teacher
Dịch vụ lưu trữ đám mây
Mọi người cho em hỏi giữa Amazon S3 và Azure Storage thì nên chọn dịch vụ nào ạ?

Với tiêu chí ngon bổ rẻ ạ.

Em cám ơn.

  • Answer
cloud storage
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Teacher
tvd12 Teacher
The Best Answer
Hồi trước bọn anh dùng Azure Storage thấy nó hay maintain kinh khủng, không biết giờ còn thế không, nên bọn anh dùng hết S3 quên ông Azure luôn, ông S3 thì hỗ trợ gần như full option rồi, lưu trữ, cấp presigned url các thứ rất ngon, sdk cung cấp đủ cho các ngôn ngữ, guide dẽ hiểu, thậm chí giá còn rẻ hơn nữa. Nên em có thể chọn s3 nếu em không phải là fan của Microsoft, :D
  • 0
  • Reply