Avatar
1
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Các bước xây dựng 1 trang web sử dụng Java là gì?
Anh ơi, em muốn sự support của anh 1 chút ạ. Giờ em muốn bắt đầu làm web từ nền tảng ezyfox của mình. Em muốn hỏi anh để xây dựng các bước để xây dựng từ đầu 1 trang web. Em thường làm ở bước xây dựng nên em hơi thiếu việc phải làm từ đầu. Anh chia sẻ cho em chút kinh nghiệm với ạ
  • Answer
java web web
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Bước 1: Chắc chắn việc đầu tiên em cần thiết kế trang web của mình rồi, em sẽ cần trả lời tối thiểu câu hỏi trang web của em tạo ra nhằm mục đích gì? Ví dụ là 1 trang mạng xã hội, 1 landing page, hay 1 trang thương mại điện tử ...

Sau khi đã trả lời được câu hỏi này rồi thì em có thể

  • Liệt kê danh sách chức năng của trang web này
  • Lên mockup cho giao diện, hoặc em có thể đi clone giao diện của 1 trang nào đó đã có sẵn và chỉnh sửa

Bước 2. Thiết kế hệ thống. Em sẽ vẽ vời 1 chút xem website của em sẽ dùng database gì, có cần memcache không, có cần MQ không và các thành phần này kết nối với nhau thế nào, từ đó em sẽ có được cái nhìn tổng quan về các service và phần cơ sở hạ tầng cần thiết.

Bước 3. Thiết kế module source code. Em sẽ cần thiết kế xem cấu trúc module của dự án sẽ thế nào, chúng sẽ liên kết với nhau thế nào, tất nhiên là không phải quá chi tiết và có thể thay đổi trong khi code nếu thấy không hợp lý.

Bước 4: Khởi tạo dự án. Vì em đã xác định dùng hệ sinh thái của ezyfox rồi nên em sẽ dùng ezyhttp, và ezydata, và em có thể xem loạt bài hướng dẫn này để hiểu và lập trình được với nó.

Bước 5. Hoàn thiện các tính năng. Trong giai đoạn này sẽ có nhiều câu hỏi phát sinh, và em có thể yêu cầu youngmonkeys bổ sung tài liệu và đặt câu hỏi trên stackask này.

Bước 6. Triển khai, em có thể deploy website của mình lên vps ví dụn aws hay digital ocean, và ở giai đoạn đầu thì em chỉ cần 1 server 1 core 1 GB là đủ.

  • 1
  • Reply