Avatar
2
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
cách anh lựa chọn 1 CSDL tốt khi quyết định
Anh ơi, thường anh chọn 1 Database cho dự án mới anh chọn theo tiêu chí nào ạ. Ở mức dev của em, em thấy MySQL, POSTGRE hay Oracle chả khác gì nhau, chỉ có query rồi view, hoặc insert update .... Nhưng vì sao họ có quyết định sử dụng 1 csdl dựa trên những tiêu chí nào ạ
  • Answer
database
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Professional
tvd12 Professional
Về cơ bản thì các database giờ đây không còn có sự khác biệt lớn nữa, đều hỗ trợ CRUD, transaction, procedure, trigger ...

Chính vì vậy mà em có thể lựa chọn cái nào có bản community, có cộng đồng lớn có nhiều tài liệu, hoặc chỉ đơn giản là do em đã có kinh nghiệm từ công ty cũ chuyển qua, hoặc đơn giản hơn nữa là do em thích vậy.

Như tập đoàn anh đang làm thì họ chọn MySQL là cơ sở dữ liệu chính, như vậy thì sẽ có nhiều chuyên gia hỗ trợ anh hơn khi làm dự án, vậy nên anh sẽ chọn MySQL

  • 0
  • Reply