Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
cách sử dụng Index hiệu quả
em chào anh, theo em được biết index làm tăng đáng kể việc search nhưng đôi khi cũng làm ảnh hưởng đến bài toán insert. Hoặc có thể việc đánh index chưa chắc đã là tăng performance của ứng dụng mà thậm chí làm giảm, ví dụ trường giới tính trong Database người ta khuyên k nên đánh index vì ít type quá. Anh có thể chia sẻ em cụ thế hơn khi nào thì index thật sự có tác dụng k ạ, em cảm ơn
  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Professional
monkey Professional
  1. Tất nhiên việc đánh index bừa bãi sẽ không có tác dụng gì rồi, sẽ làm insert hay delete chậm đi (mặc dù anh cũng chưa đo xem nó chậm đi bao nhiêu có thể là không nhiều).

  1. Tuy nhiên khi làm dự án thì phải theo nghiệp vụ của bên kinh doanh, vậy nên trong nhiều trường hợp sẽ đánh index, ví dụ nghiệp vụ của em muốn tìm kiếm users theo giới tính chẳng hạn thì em sẽ cần đánh index trường đó rồi.

  1. Cách đánh index hiệu quả là em có thể dự đoán trước nghiệp vụ để đánh index, hoặc theo nghiệp vụ hiện có để đánh index, sau này có update nghiệp vụ thì đánh index sau cũng được.
  • 0
  • Reply