Avatar
1
MisYuy Beginner
MisYuy Beginner
Cannot access to local IP address 127.0.0.1
Em là newbie sử dụng Ezyfox Server. Em có test thử băng IP local nhưng liên tục gặp lỗi này ạ!

  • Answer
ezyfox-server
Remain: 5
2 Answers
Avatar
monkey Beginner
monkey Beginner
Em đã cài mongodb và tạo cơ sở dữ liệu chưa nhỉ?
  • 0
  • Reply
Em có cài mongodb và tạo cơ sở dữ liệu nhưng vẫn như thế.

(Cái này là em clone từ link github EzyRoulette về test nhưng bị lỗi)

 –  MisYuy 1666147416000
Em có thể em import source code vào IDE và đặt breakpoint debug vào https://github.com/vu-luong/EzyRoulette/blob/master/server/EzyRoulette-plugin/src/main/java/org/youngmonkeys/plugin/controller/UserLoginController.java#L32 để xem lỗi gì giúp anh được không?  –  monkey 1666148549000
Caused by: java.lang.NullPointerException: Cannot invoke "org.youngmonkeys.common.repo.UserRepo.findByField(String, Object)" because "this.userRepo" is null

Đây a

 –  MisYuy 1666149629000
Như vậy thì việc cài đặt mongodb và cơ sở dữ liệu chưa thành công em ạ, có thể username và password đang bị sai, em có thể kiểm tra lại giúp anh không? Nếu không được anh sẽ support em online thông qua anydesk nhé.  –  monkey 1666149990000
Avatar
Vu Luong Anh Beginner
Bạn thử xem kỹ lại chỗ install và setup mongodb ở video này nhé https://youtu.be/36WDLghtAAs
  • 0
  • Reply