Avatar
0
vm5j9xlxja4j0rwc Beginner
Cho em hỏi về api document của viettel post ạ
Cho em hỏi về api document của viettel post ạ, quy trình lấy token như thế nào ạ. Em cảm ơn
  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
Nó là API này em ạ: https://partner.viettelpost.vn/?uId=login

Quy trình sẽ là:

  1. Trong code của em sẽ cần gọi để lấy token theo username, password em đã đăng ký với viettel post
  2. Lưu lại token và thời gian hết hạn đã lấy được vào db
  3. Token có thể sẽ hết hạn nên em dựa vào thời gian token hết hạn do viettel post trả về để truy vấn lấy token mới.
  • 0
  • Reply