Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Có mấy cách phân trang dữ liệu?
Có mấy cách phân trang dữ liệu và khi nào nên sử dụng mọi người nhỉ?
  • Answer
pagination database
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Có 3 cách:
  1. Phân trang kiểu lấy hết
  2. Phân trang theo kiểu offset
  3. Phân trang theo kiểu cursor

Bạn tham khảo bài viết này nhé

  • 0
  • Reply