Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
có phải Java luôn dành 1 thread để chạy hàm main
Như em được biết mọi chương trình Java phải có hàm main, một số ngôn ngữ khác như JS thì em thấy không có. Nhưng, ví dụ em có 8 thread, như vậy em phải luôn luôn dành 1 thread để chạy hàm main và chỉ có 7 thread khác chạy song song để xử lý logic đúng không vậy ạ
  • Answer
java thread main
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Professional
tvd12 Professional
  1. Em có thể hiểu như vậy cũng được em ạ. 1 chương trình sẽ chạy trên 1 main thread, còn lại em có thể tạo nhiều thread theo ý em muốn.

  1. Đối với js, hay python hay một số loại ngôn ngữ khác thì bản chất bên trong máy ảo nó đã có sẵn hàm main rồi, từ cái hàm main đó nó sẽ load các file script để thông dịch và thực thi lần lượt từ trên xuống dưới.
  • 1
  • Reply