Avatar
1
Hihi Teacher
Hihi Teacher
Export Excel file từ dữ liệu ở trong Database
Chào mọi người,

Đối với chức năng export file Excel với nội dung là các data lấy từ DB.

Hiện tại em có 2 giải pháp như sau:

  1. Dùng thư viện Apache Poi của Java. Export trực tiếp ở Spring Boot Back End (REST API).
  2. Sau khi call API để lấy data từ BE thì dùng 1 thư viện về Excel bất kì của Javascipt (ExcelJS,....) export 1 file excel.

Mọi người cho em hỏi giải pháp nào ổn hơn ạ và trong thực tế thì cái nào được dùng nhiều hơn ạ?.Nếu được thì cho em xin ưu/nhược điểm của 2 giải pháp trên với ạ.

Cảm ơn mọi người ạ !

  • Answer
spring javascript apache poi
Remain: 5
1 Answer
Avatar
dungtv Teacher
dungtv Teacher
The Best Answer
Phương án 1. Có thể tương thích với mọi loại trình duyệt nhưng lại gây rất nặng cho server.

Phương án 2. Phụ thuộc vào thư việc js, tuy nhiên server lại nhẹ nhàng và cho tốc độ nhanh hơn.

Anh thì luôn chọn phương án 2 vì nó nhẹ cho server và các thư viện client giờ cũng đủ mạnh rồi, trừ IE thì anh ko dám chắc

  • 0
  • Reply