Avatar
0
Tú Trần Anh Beginner
Tú Trần Anh Beginner
[Ezyfox Server] Làm sao để lấy thông tin user đang đăng nhập vào zone
Em đang làm 1 box chat đơn giản trong game (game không có room, không có lobby). Giờ em cần lấy danh sách user đang login realtime để gửi tin nhắn đến các user khác khi có tin nhắn mới.

Theo em nghĩ thì mình sẽ phải tạo một list lưu tên user ngay sau khi đăng nhập. Khi có tin nhắn mới sẽ gọi responseFactory.newObjectResponse().usernames() để gửi. Vậy làm thế nào để xóa user khỏi list khi họ tắt game?

Em nghĩ EzyFoxServer đã có sẵn hàm để lấy danh sách user đang đăng nhập nhưng vẫn chưa biết gọi thế nào. A chỉ em với ạ.

Em cảm ơn ạ!

  • Answer
question
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
The Best Answer
  1. Nếu tất cả user của em chung 1 room thì em có thể lấy user manager của app rồi gửi.

  1. Nếu em muốn gửi tất cả user trong 1 zone không cùng app, em có thể lấy ra user manager của zone rồi gửi em ạ.
  • 1
  • Reply