Avatar
0
Nguyễn Linh Beginner
Nguyễn Linh Beginner
[Ezyfox Server] Làm thế nào để lấy IP Address của EzyUser trong
các anh chị cho em hỏi cách để lấy IP Address của EzyUser với :D
  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Beginner
monkey Beginner
Em phải lấy từ session em ạ, anh nghĩ em nên lấy từ khi login, thông qua hàm getClientAddress
  • 1
  • Reply