Avatar
1
Nguyen An Beginner
Nguyen An Beginner
Giải quyết vấn đề thu thập dữ liệu
Em chào anh , lại là em đây .
 • Hiện tại em đang có một vấn đề cần giải quyết chính là :

Website của em sẽ có 2 user là : Marketing và Volunteer

 1. Nhân viên Marketing sử dụng jotform để tạo form đăng ký , giờ em muốn xây dựng một website để thu thập dữ liệu từ form đó, sau đó sẽ List ra danh sách người đăng ký sự kiện , xem bao nhiêu người đăng ký , bao nhiêu người tham gia , volunteer sẽ xem những sự kiện nào mình đã từng tham gia. Mỗi tháng công ty sẽ có sự kiện và thống kê 1 năm vừa qua.
 2. Em chưa biết cách thiết kế UI như thế nào cho hợp lý . Mong anh cho em hướng đi
 • Answer
jotform
Remain: 5
2 Answers
Avatar
monkey Beginner
monkey Beginner
Jotform là cái này em nhỉ? https://www.jotform.com/
 • 0
 • Reply
Dạ đúng rồi anh  –  Nguyen An 1668391696000
Avatar
monkey Beginner
monkey Beginner
 1. Anh đang hiểu là em đã biết cách lấy dữ liệu thông qua đây rồi: https://api.jotform.com/docs/ nhỉ?

 1. Em đang hỏi UI cho mobile hay web nhỉ?
 • 0
 • Reply
 1. Em đã biết cách lấy dữ liệu rồi anh ,
 2. Em hỏi UI cho web ạ
 –  Nguyen An 1668396044000
Để anh tham khảo mấy UI bên anh xem sao, nhưng anh nghĩ em có thể tìm kiếm ở đây trước nhé: https://dribbble.com/tags/event_list  –  tvd12 1668414705000