Avatar
0
cường hoàng nguyễn Beginner
Giải thích tác dụng và cách sử dụng của folder Java trong Maven Project

Cho em hỏi :

  • tại sao chỉ được tạo ,java trong folder này ?
  • Giờ em muốn tạo 1 folder tương tự ví dụ như CuongFramework và tạo thêm các .java trong đó thì làm như thế nào ạ?
  • Answer
maven
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
  1. Đây là cấu trúc của maven rồi em ạ, tất nhiên là em có thể chỉ định được folder khác, nhưng như thế quá phức tạp và không ai làm thế cả
  2. Anh chưa hiểu ý em là gì, ý em là em muốn tạo 1 package hay muốn tạo 1 module mới?

  1. 1 Package: là nơi sẽ chứa các file java của em, phải sử dụng package vì nó sẽ giúp em quy hoạch được các file java có chức năng tương đồng vào 1 chỗ, hoặc có nhiều lớp trùng tên nhau.
  2. 2 Module bản chất là 1 project nhỏ, em chia ra để project nó được khoa học hơn.
  • 1
  • Reply
em cảm ơn ạ. Theo keyword anh đưa em tìm ra giải pháp cho vấn đề rôi ạ.

Đây là 2 link em tham khảo:

https://stackoverflow.com/questions/12192919/how-to-add-non-source-folders-to-intellij-idea-project https://www.jetbrains.com/idea/guide/tutorials/hello-world/creating-a-package-and-class/
 –  cường hoàng nguyễn 1641613092000
Ok em  –  tvd12 1641613260000