Avatar
1
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
Hỏi về cách EzyServer xử lý lượng request socket lớn
Anh ơi, em muốn hỏi cách EzyServer xử lý lượng request socket lớn, em đã tìm tài liệu nhưng k có ạ
  • Answer
anti-flooding
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Professional
tvd12 Professional
Về cơ bản thì ezyfox-server sẽ quản lý các kết nối thông qua đối tương EzySession, và mỗi session lại có 1 queue để quản lý các request gửi đến. Nếu quá số lượng request cho phép, nó sẽ từ chối các request mới, chính vì đó mà những kết nối muốn gửi 1 số lượng lớn request để làm server bị lụt sẽ không thể thực hiện được.

Chi tiết hơn em có thể tham khảo bài viết này nhé.

  • 0
  • Reply