Avatar
1
linhbank95 Beginner
linhbank95 Beginner
Infra systems design cho ứng dụng chat
anh có thể cho em xin ví dụ về systems design cho ứng dụng chat , ví dụ như dùng reddis mongoDb hay aws s3 trong 1 úng dụng chat ạ .
  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
Em có thể tham khảo bài viết này nhé, tác giả có mô tả khá chi tiết: https://engineering.linecorp.com/en/blog/the-architecture-behind-chatting-on-line-live
  • 0
  • Reply