linhbank95
3 questions
0 answers
Avatar
1
linhbank95 Beginner
linhbank95 Beginner
Infra systems design cho ứng dụng chat
anh có thể cho em xin ví dụ về systems design cho ứng dụng chat , ví dụ như dùng reddis mongoDb hay aws s3 trong 1 úng dụng chat ạ .
Answer
Avatar
1
linhbank95 Beginner
linhbank95 Beginner
Thiết kế csdl cho ứng dụng chat
Anh có thể đưa ví dụ về thiết kế cdsl cũng như infra cho ứng dụng chat 1 triệu người dùng như zalo discord ko ạ .Em tìm hiểu thì có thể làm bảng user bảng kênh chat,bảng join kênh chat ( gồm 2 hay nhiều người chat )và bảng mes . khi vào phòng chat có id =1 thì sẽ query tất cả tin nhắn trong bảng theo id kênh chat , nhu vậy có gây chậm hoặc bảng chat quá
Answer
Avatar
1
linhbank95 Beginner
linhbank95 Beginner
So sánh C<h1>và java</h1>
Chào anh Dũng . <p> </p> <p> Anh có thể so sánh nữa 2 công nghệ java và c<h1>.net khi àm back end . </h1> </p> <p> Về mức lương ưu và nhược diểm 2 công nghệ những khó khăn khi bắt đầu học và làm (fresher junior). </p> <p> </p> <p> Về loại hình dự án công ty phù hợp với từng công nghệ  có hợp làm freelance không .Ai thì phù hợp công nghệ  nào (vì em th
Answer