Avatar
1
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Khi nào thì nên và làm thế nào để viết unit vs integration test có ý nghĩa anh nhỉ?
Khi nào thì nên và làm thế nào để viết unit vs integration test có ý nghĩa anh nhỉ?
  • Answer
unit test integration-test
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Enlightened
monkey Enlightened
1a. Trong mọi trường hợp thì đều nên viết unit test, nhưng nếu ngại thì trừ các lớp thực hiện việc cấu hình ra còn lại thì test hết

1b. Chú đang nói đến ngôn ngữ nào? Nếu java thì dùng junit hoặc testng framwork, python cũng có các framework tương tự

1c. Unit test nghĩa là test hàm ở mức nhỏ nhất đến từng if else để đảm bảo logic hoạt động đúng

2a. Đối với những dự án có tích hợp giữa nhiều thành phần với nhau như DB, gọi API, kafka, … thì nên viết integration test

2b. Nếu java thì có thể dùng spring hoặc Cucumber hoặc search google thấy cái nào thích thì dùng

2c. Integration dịch ra tiếng Việt là tích hợp, vậy ý nghĩa của việc test này là kiểm tra việc tích hợp có hoạt động ổn không và trong trường hợp có lỗi thì điều gì sẽ xảy ra.

  • 1
  • Reply