Avatar
1
Tú Trần Anh Beginner
Tú Trần Anh Beginner
Lỗi LNK khi sử dụng EzyFox Server C++ client sdk
Em đang làm 1 game bằng c++ và muốn sử dụng ezyfox server để làm thêm tính năng multiplayer.

Em đã thao tác như sau:

 • Clone c++ client sdk về folder project
 • Add $(SolutionDir)ezyfox-server-cpp-clientsrc vào additional include directories
 • Tạo  class SocketClientProxy và gọi đến processEvents(); trong game loop

Khi build thử e thấy bị lỗi như ở trên. E đã làm sai ở đâu ạ?

 

 • Answer
ezyfox-server
Remain: 5
4 Answers
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
The Best Answer
Nhìn vào đây thì anh thấy em chưa link được các file cpp, anh nghĩ em có thể tạo ra module, hoặc copy thẳng code vào trong dự án của em sẽ nhanh hơn đó em ạ, khi có nâng cấp thì em copy đè vào là xong.
 • 1
 • Reply
Avatar
Tú Trần Anh Beginner
em làm như a bảo thì hết lỗi đó r, nhưng nó lại k tìm thấy mấy file .h như trên a ạ

 • 0
 • Reply
Em phải vào phần setting add thêm cái flag USE_WINSOCK_2=1 em ạ, nó là do anh đang if else ở đây: https://github.com/youngmonkeys/ezyfox-server-cpp-client/blob/master/src/socket/EzySocketDefine.h#L69  –  monkey 1658944099000
Avatar
Tú Trần Anh Beginner
E làm như a chạy thì nó bị lỗi như ở dòng 81.

Em thử đổi sang cấp phát động như dòng 79 thì chạy đc.

Vậy e khai báo như trên dòng 79 xong thêm delete []dataBuffer; ở cuối hàm update như dòng 100 cũng đc a nhỉ?

 • 0
 • Reply
Ok em, vậy là được em ạ. Hoặc em có thể hard code 2048 cũng được em ạ thay vì tạo ra biến động.  –  monkey 1658946953000
Avatar
Tú Trần Anh Beginner
E tham khảo ở project EzySmasher để làm phần lobby, room service bên server thì đang bị lỗi bean này a ạ. E đang dùng java8 r ạ.

 • 0
 • Reply
Đây là em copy code ra rồi hay em đang chạy EzySmasher em nhỉ?  –  monkey 1658953646000
em copy code sang project mới r a.

Project mới em đã add gamebox 1.1.5 vào dependencies của -app-api/pom.xml: r ạ

 –  Tú Trần Anh 1658953907000
vâng. Đúng r ạ, e cảm ơn a  –  Tú Trần Anh 1658954232000
Lần tới em tạo 1 câu hỏi riêng giúp anh với nhé, cám ơn em tôi.  –  monkey 1658955322000