Avatar
0
Nguyen Thai Son Beginner
nên tạo certification cho https nào
em đang triển khai https

Nên tự self-sign bằng CA hay mình nên mua của third party ạ

  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
dungtv Beginner
dungtv Beginner
  1. Nếu như em chỉ gọi nội bộ thì dùng http là đủ vì mình cũng không cần bảo mật thông tin trong nội bộ.
  2. Tuy nhiên nếu em dùng cho khác hàng đầu cuối thông qua trình duyệt hoặc cấp API, thì để tránh bị nghe lén thông tin thì em nên mua của CA, việc em self-sign có thể trình duyệt hoặc các thư viện sẽ không hiểu và báo lỗi em ạ.
  • 0
  • Reply