Nguyen Thai Son
16 questions
1 answers
Avatar
0
Nguyen Thai Son Beginner
server app
Tại sao server app chạy dùng nhiều bộ nhớ quá thì sẽ bị crash dù physical memory vẫn còn mà ứng dụng như game chẳng hạn cứ cấp phát bộ nhớ thoải mái
Answer
Avatar
1
Nguyen Thai Son Beginner
Datatype of Money
Anh ơi, Tại sao số tiền như là 3.25 USD lại không bao giờ được phép chọn kiểu là float hay double trong database
Answer
Avatar
0
Nguyen Thai Son Beginner
[Duplicated]thread và connection
Có thể trc đây em hiểu sai : 1 thread = 1 request. response còn 1 connection là 1 cái kết nối với DB phải không ạ. Vậy 1connection có thể có nhiều thread cùng connect
Answer
Avatar
0
Nguyen Thai Son Beginner
thread và connection
Có thể trc đây em hiểu sai : 1 thread = 1 request. response còn 1 connection là 1 cái kết nối với DB phải không ạ. Vậy 1connection có thể có nhiều thread cùng connect
Answer
Avatar
0
Nguyen Thai Son Beginner
Best Practice cho việc set số thread trong connection pool
Hôm nay em đang tìm hiểu cách set số thread trong connection pool Hiraki để tối ưu nhất <ol start="1"> <li>Hệ thống xử lý image, file nặng</li> <li>Hệ thống gateway, chỉ có forward requests nên xử lý nhanh hơn</li> </ol> <p> CPU em có 8 core thì nên set 16 threads đúng không ạ </p>
Answer
Avatar
0
Nguyen Thai Son Beginner
Cách xử lý bất đồng bộ các message trong message queue
Hiện tại thì e đang design 1 cái architecture overview nhưng đang khá khoai ở chỗ việc xử lý bất đồng bộ đống message.<p> Bài toán đưa ra là: </p> <p> user upload file csv lên s3 </p> <p> s3 trigger lambda(producer) </p> <p> lambda (producer) gửi 1 cái message dạng như "starting: job_id" vào "Upsert" queue </p> <p> lambda (producer) lấy file csv và xử lý từn
Answer
Avatar
1
Nguyen Thai Son Beginner
Completion Suggester
Em đang sử dụng "Completion Suggester" để đưa ra gợi ý khi người dùng typing, dựa theo trường description của bộ phim. Có cách nào để đưa ra gợi ý một cách ngắn gọn, chỉ gồm 2-3 từ gần từ đã match, thay vì trả về toàn bộ nội dung đã match không ạ? Ví dụ: em có description của một bộ phim như sau "At a New Year's Eve party in 1999, Tony Stark meets scientist
Answer
Avatar
0
Nguyen Thai Son Beginner
ngày xưa thi ĐH sao a chọn ngành này ạ
Em nghe kể ngày xưa thi ĐH khó lắm đúng không a, vậy sao a chọn ngành CNTT này ạ. A dự đoán tiềm năng ngành này vài năm tới như nào ạ
Answer
Avatar
0
Nguyen Thai Son Beginner
Phân biệt decorator và Proxy pattern
2 cái pattern này na ná nhau, đều có 1 vỏ bọc bên ngoài trước khi call vào. Vậy sự khác biệt lớn trong thực tế là gì
Answer
Avatar
0
Nguyen Thai Son Beginner
Cách stackask save Image
Stackask sẽ lưu image như nào nếu mỗi người hỏi có 1 cái ảnh to, nhiều ng hỏi là nhiều image khiến memory ngày càng lớn dần ạ. Có nên resize ảnh nhỏ để giảm mem k ạ
Answer
Avatar
1
Nguyen Thai Son Beginner
Flyweight, Visit và ứng dụng
em thấy Pattern này ít ai nhắc tới nhỉ, về mục đích Flyweight em đọc là làm giảm memory khi init file. Vậy a có thể chia sẻ 2 ứng dụng thực tế sử dụng 2 pattern này k ạ
Answer
Avatar
0
Nguyen Thai Son Beginner
suy thoái dev
Dev ở thời điểm này có nên nhảy việc k ạ<p> Liệu theo anh ngành dev có bão hoà k </p> <p> Liệu sau này có quay lại thời kỳ đỉnh cao của dev những năm 18-21 k ạ </p>
Answer