Avatar
0
Nam Nguyen Beginner
Nam Nguyen Beginner
Quản lý branch đã merge vào master trên git
Mọi người cho em hỏi chút những branch sau khi merge vào master thì mọi người thường xử lý branch đó như thế nào ạ?
  • Answer
git branch
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Beginner
monkey Beginner
  1. Ở trên repo fork về thì anh vẫn để lại, vì để lại cũng chẳng sao, nhỡ có vấn đề gì còn trace lại được
  2. Ở trên repo chính thì anh thường xoá đi cho đỡ rối, và người sau vào cũng đỡ hoang mang
  • 1
  • Reply
Vâng. Em cảm ơn ạ  –  Nam Nguyen 1654034133000