Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
React hook và state
Em biết anh không chuyên React nhưng em đăng hi vọng mọi người có thể support. Em muốn hỏi sự khác biệt sử dụng redux, react useReducer và việc sử dụng setState. Trong trường hợp nào nên dùng vũ khí nào
  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
Mình chưa rõ câu hỏi của bạn lắm, nhưng mình nghĩ bạn đang cần phân biệt khi sử dụng redux và useContext để quản lý global state. Sự khác nhau giữa hai thằng này như sau:

 

useContext Redux
là 1 hook là 1 thư viện quản lý global state
sử dụng để chia sẻ dữ liệu Nó được sử dụng để quản lý dữ liệu và state
các thay đổi thực hiện với Context value các thay đổi thực hiện với function
Có thể thay đổi trực tiếp State chỉ có thể đọc, không thể thay đổi trực tiếp
component sẽ render lại khi có bất kỳ giá trị prop nào thay đổi render lại khi các component được update
Tốt voi dự app nhỏ Tốt với app lơn
Dễ hiểu, dễ tiếp cận, code ngắn Một chút phức tạp

Thường thì sẽ dự án sẽ dùng một trong hai, đôi khi có thể kết hợp cả hai. Đi làm thì mình dùng nhiều redux hơn. Còn về setState là 1 hook giúp quản lý dữ liệu ở chỉ ở component, ko share dữ liệu được. Mình tham khảo link ở đây, dịch sang tiếng việt nhiều chỗ thực sự khó, bạn có thể đọc tiếng anh nhé: https://www.geeksforgeeks.org/whats-the-difference-between-usecontext-and-redux/?fbclid=IwAR0JKOFJXMxfgnHrE4iGWvYro9clnENs1IJr1C4GoDdFZQmik9MJBjwBq-U

  • 1
  • Reply