Avatar
0
datnk Beginner
datnk Beginner
Reference type in Kotlin
Hi mọi người. mình có tạo 1 list add các Object  rồi add vào recyclerview. khi click trong recyclerview thì nó cập nhật dữ liệu lên chính object kia. có cách nào để clone hay copy ra 1 list object khác mà khi sửa dữ liệu ko ảnh hưởng đến dữ liệu của object ban đầu. mình cảm ơn
  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
Trong cái đối tượng của em, em có thể thêm các trường temp, ví dụ:

public class Data {
  String value;
  String valueTemp;
}

Rồi tương lai khi em muốn thay thế cái value bằng valueTemp, em chỉ cần set lại là được em ạ

  • 1
  • Reply
e tìm đc 1 cách nữa là dùng làm .copy() khá gọn. về tư tưởng thì chắc cũng giống thế này mà bên kotlin hỗ trợ r  –  datnk 1632127951000