Avatar
1
monkey Enlightened
monkey Enlightened
So sánh giữa Java và CSharp
Giữa Java và C

thì nên chọn ngôn ngữ nào để làm BackEnd?

  • Answer
career path
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Nếu theo dõi stackoverflow thì bạn sẽ thấy là cả java và C

đều nằm trong top 4 các ngôn ngữ được hỏi nhiều nhất, như vậy độ phổ biến có thể nói là tương đương nhau.

Cả Java và C

đều có thể làm được backend với sức mạnh cơ bản là tương đương nhau, performace thì đôi khi C

sẽ nhanh hơn. Với sự ra đời của .netcore thì giờ đây C

cũng có thể chạy trên cả windows và linux không khác gì java.

Cả 2 ngôn ngữ cũng có đầy đủ các thành phần:

  1. Generics
  2. IO
  3. NIO
  4. Concurrency
  5. Annotation
  6. Reflection
  7. Just in Time

Vậy nên cũng không có chút lo lắng nào nếu phải lựa chọn.

Tuy nhiên C

dù sao vẫn sử dụng tốt hơn với hệ sinh thái của Microsoft từ Windows cho đến SQL server, vậy nên nếu anh em nào thích Microsoft thì hãy sử dụng C

còn anh em nào thích Linux hơn có thể sử dụng Java nhé.

  • 1
  • Reply