Avatar
1
Hihi Teacher
Hihi Teacher
Spring Redis
Xin chào mọi người! Em mới bắt đầu tìm hiểu về Redis và em có một câu hỏi muốn hỏi là với 2 cách này:
  1. Chuyển 1 đối tượng trong Java sang JSON là lưu xuống Redis với kiểu dữ liệu Redis là String.
  2. Config setDefaultSerializer Spring Redis thành JSON
Hỏi: Giữa 2 cách này thì có khác gì nhau không ạ ? Nếu khác thì khác nhau như thế nào ạ ?

P/s: Tại em có xem bài viết của anh Dũng và thấy anh dùng cách 1 nên em muốn hỏi kĩ  để hiểu thêm về Redis ạ ! Em cám ơn !
  • Answer
spring redis
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Teacher
monkey Teacher
Redis nó hơi dị 1 cái là nó lưu kiểu loằng ngoằng thế này em ạ:

  1. Map: set
  2. Map<byte[], Map>: hset - HSet
  3. Map<byte[], Tree: zset - SortedSet

Vậy nếu mặc định thì thằng redis nó sẽ lưu hết ở dạng 1 nên cấu hình kiểu setDefaultSerializer nó sẽ gây ra trường hợp dữ liệu lẫn lộn, ví dụ dữ liệu của lớp User cùng nằm với dữ liệu của Đơn hàng chẳng hạn, và dẫn đến deserialize sai, thế nên các dự án của anh toàn dùng phương án 1 cho nó chủ động, tương ứng với dữ liệu nào thì anh convert kiểu đó em ạ

  • 0
  • Reply