Avatar
0
Huu Tuyen Nguyen Beginner
Sử dụng thư viện jaxb2.3.1
Em muốn hỏi về cách sử dụng thư viện jaxb2.3.1 để gen object wsdl qua câu lệnh

wsimport ở đâu và lam như thế nào. Ví dụ về 1 Service dạng wsdl https://www.crcind.com/csp/samples/SOAP.Demo.CLS?WSDL

  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
Em thử sử dụng Apache CXF này xem sao, đây là video hướng dẫn cơ bản: https://www.youtube.com/watch?v=VTMjZBO7otM

SOAP đã từ rất lâu rồi nên giờ anh cũng không còn nhớ nổi ngày xưa anh dùng công cụ gì để gen nữa, rất xin lỗi em.

  • 0
  • Reply