Avatar
0
Nguyen Nam Teacher
Nguyen Nam Teacher
Sự khác biệt giữa file .c và .cpp?
Em mới học C em thấy file code được lưu dưới dạng .c hoặc .cpp.

Mọi người cho em hỏi giữa .c và .cpp khác nhau như thế nào ạ.

Em cảm ơn ạ.

  • Answer
extensions
Remain: 5
1 Answer
Avatar
Vu Luong Anh Teacher
File .c tương ứng với ngôn ngữ C. File .cpp tương ứng với ngôn ngữ C++ (CPlusPlus)
  • 0
  • Reply
Đúng là .cpp tương ứng với c++ nhưng code c cũng có thể lưu dưới dạng .cpp mà nhỉ.

Mình muốn hỏi sự khác nhau giữa code C được lưu dưới dạng .c và .cpp có khác gì nhau không ấy?

 –  Nguyen Nam 1650049189000
Mình nhớ là nó khác nhau lúc compile. C++ compiler có thể compile được cả C code, nhưng ngược lại thì không được.

@monkey: nhờ a Dũng vào clarify ạ

 –  Vu Luong Anh 1650050701000
Đúng vậy em ạ.  –  tvd12 1650051867000
Mình cảm ơn nhé.  –  Nguyen Nam 1650059968000