Avatar
0
Vu Luong Anh Pundit
Tại sao lại phải có playerManager trong GameService?
Trong hàm findAvailableRoom của GameService có gọi room.addUser(user, player). Hàm addUser lại gọi this.playerManager.addPlayer(player, location).

Cho em hỏi thằng playerManager của GameService khác gì playerManager của từng room vậy ạ?

 

  • Answer
game-box
Remain: 5
3 Answers
Avatar
tvd12 Pundit
tvd12 Pundit
playerManager đó là quản lý tất cả player của toàn bộ game em ạ, chủ yếu là để mình quản lý rằng 1 thằng user chỉ được phép tạo 1 đối tượng player thôi em ạ, vì khi 1 thằng nó bị mất mạng chẳng hạn, nó có thể reconnect lại, mình không thể nào for loop toàn bộ các phòng để tìm xem có thằng user đó hay không được, mình phải thông qua đối tượng playerManager này để tìm ra player hiện tại gắn với user vừa vào app, thế sẽ nhanh hơn, em có hiểu ý anh không?
  • 0
  • Reply
Avatar
Ok anh, vậy playerManager trong room là quản lý players của từng room hả anh?
  • 0
  • Reply
Avatar
tvd12 Pundit
tvd12 Pundit
Đúng rồi em ạ
  • 0
  • Reply