Avatar
1
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Tạo QR code cho thông tin tài khoản ngân hàng người nhận cho các ngân hàng ở Việt Nam?
Mình đang cần tạo QR code cho các thông tin: Số tài khoản người nhận, tên tài khoản người nhận, ngân hàng nhận, số tiền, nội dung thanh toán dùng chung được cho các ngân hàng ở Việt Nam thì có cách nào hay thư viện nào làm được việc này không anh em nhỉ?
  • Answer
javascript qrcode
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Có thể gọi API của https://vietqr.net
  • 0
  • Reply