Avatar
1
Nguyen An Beginner
Nguyen An Beginner
Thiết kế Database cho bài toán thi online
Chào anh ! Em đanh phát triển dự án trang tuyển dụng dành riêng cho lĩnh vực công nghệ thông tin . Em đang gặp khó khăn khi thiết kế phần làm bài test cho ứng viên với yêu cầu như sau :

Em đang gặp phải vấn đề khi thiết kết để tạo bài test trong đó có nhiều loại câu hỏi khác nhau ! Anh có thể cho em giải pháp hay hướng giải quyết vấn đề này ko ạ !

Em cảm ơn!

  • Answer
database
Remain: 5
2 Answers
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
Anh không thấy có yêu cầu về loại câu hỏi trong ảnh em chụp, anh đoán là em đang hỏi là với 1 câu hỏi có nhiều câu trả lời thì thiết kế thế nào, thì em có thể thiết kế:

Bảng câu trả lời:
1. Mã câu trả lời
2. Câu trả lời
3. Các trường khác

Bảng câu hỏi:
1. Mã câu hỏi
2. Nội dung câu hỏi
3. Các trường khác

Bảng câu hỏi + câu trả lời:
1. Mã câu hỏi
2. Mã câu trả lời
3. Đúng hay sai

Tuy nhiên nếu đúng là em đang hỏi loại câu hỏi thì em có thể sử dụng quan hệ N-N là được nhỉ?

Bảng câu hỏi:
1. Mã câu hỏi
2. Các trường khác

Bảng loại câu hỏi:
1. Mã loại câu hỏi
2. Tên loại câu hỏi
3. Các trường khác

Bảng câu hỏi + loại câu hỏi:
1. Mã câu hỏi
2. Mã loại câu hỏi
  • 1
  • Reply
Avatar
Nguyen An Beginner
Nguyen An Beginner
Dạ , thank anh Dũng nhiều lắm , em hiểu gợi ý của và đang thiết kế lại rồi ạ
  • 0
  • Reply
Ok em tôi  –  tvd12 1665643589000