Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
thiết kế hệ thống trăm triệu user
Anh Dũng ơi, theo anh, khi đã xác định hệ thống này có nhiều user, mình phải để ý những vấn đề gì ạ, có phải là hiện có 100 user nếu sau này có 1 tỷ user phải scale như thế nào, cần thiết kế DB ra sao
  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Professional
tvd12 Professional
Anh nghĩ là có một số việc cần làm đó là:

  • Thiết kế bảng sao cho đơn giản gọn nhẹ, vừa đủ các trường và các index cần dùng
  • Nếu user lên quá nhiều và DB lúc đó không thể đáp ứng thì sẽ phân bổ dữ liệu vào các db khác nhau.
  • Sử dụng các hệ thống phụ trợ để giảm tải việc truy vấn vào db chính, ví dụ tạo db replica, hay các hệ thống trích xuất báo cáo riêng, cái này sẽ do đội Data Engineer làm sẽ tốt hơn.
  • 0
  • Reply