Avatar
2
Tùng Đỗ Beginner
Tùng Đỗ Beginner
Thiết lập giới hạn số lần sử dụng tính năng bất kỳ trong app android
Xin được các anh/chị hỗ trợ hướng dẫn về cách thiết lập giới hạn sử dụng tính năng trong app android. Ví dụ: một app có 4 tính năng, trong đó có 1 tính năng nâng cao mà developer muốn giới hạn trong 1 ngày chỉ được sử dụng tối đa x (lần). Khi người sử thực hiện thao tác xem video quảng cáo sẽ tăng số lần sử dụng của chức năng.
  • Answer
android kotlin
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
  • Nếu app không có đăng nhập và người dùng họ clear data thì khả năng là khó làm việc này
  • Còn lại thì theo anh thấy có 2 cách thế này:

  1. Nếu em sử dụng server, thì lúc user mở app sẽ gọi lên server để cấp cho user 1 cái appId, em sẽ lưu lại cái này ở storage của app để lần sau kiểm tra đã có thì không gọi lại nữa. Sau đó tương ứng với mỗi chức năng thì mỗi lần sử dụng em sẽ gọi lên server để kiểm tra số lần đã sử dụng, nếu được phép thì tăng số lần sử dụng lên, nếu đã quá số lần sử dụng thì trả về lỗi.

  1. Nếu em không sử dụng server, thì em có thể lưu dữ liệu tại storage, mỗi lần sử dụng em sẽ kiểm tra số lần đã dùng, nếu chưa hết thì em cho sử dụng, nếu đã hết thì em báo lỗi.

Không biết anh đã hiểu đúng ý em và trả lời hợp lý chưa nhỉ? Anh chỉ sợ anh đang hiểu sai ý em.

  • 0
  • Reply
em nghĩ phương án 2 không được, ví dụ như Web, nếu lưu ở client thì họ có thể F12 vào sửa trong storage thì sao  –  Nguyễn Thái Sơn 1664611143000
Bạn ấy đang hỏi android em ạ  –  tvd12 1664611371000
Vâng, cụ thể như cách 2 có thể khai báo như thế nào anh có thể hướng dẫn giúp em được không ạ.  –  Tùng Đỗ 1664694287000
Em có thể sử dung SQLite (tham khảo ví dụ này: https://developer.android.com/training/data-storage/sqlite?hl=vi)

Em sẽ tạo 1 bảng kiểu:

create table if not exists FeatureUsageCount (
  feature varchar(45),
  usage_count int,
  primary key (feature)
)

Mỗi lần sử dụng tính năng A chẳng hạn em sẽ query bảng FeatureUsageCount và lấy ra được count, nếu chưa quá số lần sử dụng em sẽ cho phép user dùng tính năng A đó, và sau khi sử dụng xong thì em tăng count lên 1.

 –  monkey 1664739475000