Avatar
0
Vu Luong Anh Pundit
Usecases của các loại Room trong game-box
Hiện tại em thấy có 3 loại room trong game-box: NormalRoom, LocatedRoomMMORoom (đang phát triển). Anh có thể giải thích sự khác nhau và usecases cụ thể của từng loại được không ạ?

Anh có thể giải thích luôn về logic từng loại PlayerPlayerManager được không ạ?

  • Answer
game-box
Remain: 5
3 Answers
Avatar
monkey Pundit
monkey Pundit
NormalRoom: là loại room bình thường chỉ đơn thuần là để quản lý user, MMORoom nên extends thằng này LocatedRoom: là loại room chuyên dùng cho game turnbase MMORoom: là loại room chuyên dùng cho game dạng map, mỗi người chơi sẽ có 1 vị trí (Position) và hướng quay (Rotation) em ạ
  • 0
  • Reply
Avatar
Em lấy ví dụ thực tế như này đúng không anh:
  • NormalRoom: Boom Online (game đối kháng, số người chơi ít, map nhỏ, max 8 người chơi)
  • LocatedRoom: các game cờ, thẻ bài
  • MMORoom: FPS, liên minh huyền thoại, smashers.io
  • 0
  • Reply
Avatar
monkey Pundit
monkey Pundit
– NormalRoom: Chat room, Lobby room, tic tac toe, những game kiểu không có bàn chơi, và người chơi không có vị trí em ạ

– LocatedRoom: các game cờ, thẻ bài

– MMORoom: FPS, liên minh huyền thoại, smashers.io, Boom Online (game đối kháng, số người chơi ít, map nhỏ, max 8 người chơi)

  • 1
  • Reply
Tại sao MMORoom lại bị hạn chế max 8 người chơi vậy bạn?  –  Manh Cuong 1670555949000