Avatar
1
toilahtc Beginner
toilahtc Beginner
Xử lý java khi saveall vào database 1 danh sách có nhiều dữ liệu
Em đang saveall 1 list có rất nhiều dữ liệu,  thực hiện lưu trữ rất lâu. Em muốn hỏi là khi thực hiện như vậy thì nên làm như nào ạ.
  • Answer
dữ liệu lớn lưu trữ
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Beginner
monkey Beginner
The Best Answer
  1. Em có thể lưu dữ liệu tạm ở Local và sau đó save dần dần: tuy nhiên cách này đòi hỏi em phải cứng tay 1 chút trong xử lý I/O cụ thể là làm việc với File, cũng có rủi ro là cái server local có thể bị hết disk.
  2. Em có thể sử dụng kafka, em cứ push dữ liệu và kafka, sau đó ở ở đầu consumer, em sẽ lấy ra dần dần và save vào db: cách này thì đơn giản nhưng lại phát sinh thêm chi phí hạ tầng.
  • 1
  • Reply