Chan
1 questions
3 answers
Avatar
0
Chan Beginner
Chan Beginner
maxhistory logback not working
Em chào anh và mọi người<p> Em có làm file logback và em có thêm phần "&lt; maxHistory > 30 &lt; / maxHistory >" để lưu log trong 30 ngày nhưng nó lại không hoạt đông. Em có tham khảo nhiều tài liệu trên mạng nhưng không được. Anh và mọi người ở đây đã ai làm về phần này có thể tư vấn cho em được không ạ </p> <p> Em xin cảm ơn </p>
Answer