Avatar
0
Cường Ngô Beginner
Cường Ngô Beginner
Responsive trong kotlin
Messenger_creation_d78ec69d-da4d-43f1-ae4e-7ec6f7d8893b.jpeg Messenger_creation_3c513bf1-a2d1-4c25-a6b7-4e8006e3b899.jpeg

Mọi người cho e hỏi e đã chỉnh sdp và ddp rồi. E test trên mọi máy thì nó hiển thị ok, nhưng khi mà e tăng font size trên máy thì nó sẽ bị chèn chữ, có cách nào khắc phục không ạ. E cảm ơn.

  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Beginner
monkey Beginner
  1. Em muốn nó responsive thế nào nhỉ?
  2. Em đang dùng xml để dàn layout hay dùng framework UI nào nhỉ?
  • 0
  • Reply
Ý là e muốn nó không bị chèn hình đó ạ, e sài sdp với ddp, constrainlayout  –  Cường Ngô 1706860781000
Hình trên là hình bình thường, hình dưới là sau khi e chỉnh font size trên điện thoại đó ạ  –  Cường Ngô 1706860836000