Avatar
1
Hồng Quân Nguyễn Beginner
Cách truy vấn và xử lý dữ liệu lớn trong Oracle(table khoảng 50M record)
chào mọi người. <p> </p> <p> Em có một module xử lý bất đồng bộ nhiều tập user(khoảng 2-3M user mỗi tập), mỗi tập user cần truy vấn(với các điều kiện khác nhau tùy vào tập user đó) trong bảng user(có khoảng 50M record). Nếu Mỗi lần xử lý một tập user bất kỳ thì em sẽ truy vấn cả tập user lên chương trình nhưng khi đó việc truy vấn rất chậm và tràn bộ nhớ c
Answer
Avatar
1
Hồng Quân Nguyễn Beginner
Synchronous Redis trong Spring boot
chào mn, em có sử dụng Redis trong project của mình. Hiện tại em có 2 module cần thao tác trên một tập thuê bao với tốc độ nhanh(vì nếu truy vấn dưới database thì rất chậm do dữ liệu nhiều).Em hướng sẽ cache hết tập thuê bao này trên Redis. em có 2 hướng: <ol> <li>chỉ cache id và sau đó sẽ truy vấn theo từng id(id có index nên em nghĩ sẽ nhanh)</li> <li>cach
Answer
Avatar
1
Hồng Quân Nguyễn Beginner
Làm sao để chia đều dữ liệu trong 1 bảng user cho n instance của hệ thống
Hi mn, em có 1 hệ thống chạy nhiều instance của module UserService. các instance này sẽ lấy dữ liệu trong bảng user để xử lý. em muốn chạy 6 instance, với 6000 user. em sẽ chia đều cho mỗi instance 1000 user: <p> </p> <p> nếu 1 instance bị stop thì làm sao nó có thể chia lại các user cho các instance khác vậy anh? và dữ liệu các user đang xử lý được 1/2 rồ
Answer
Avatar
1
Tuấn Vũ Đặng Beginner
Hỏi về bài post Reddit count views
Hi a Dũng, e có đọc qua blog của Reddit (<a href="https://www.redditinc.com/blog/view-counting-at-reddit), " target="_blank">https://www.redditinc.com/blog/view-counting-at-reddit), </a> họ có nói là sử dụng Redis hyperloglog để count. Em muốn hỏi là tại sao họ k dùng redis incr để count, nếu mà dùng thì sẽ như thế nào. Vì redis là single thread nên nó sẽ tr
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Khác nhau giữa EzyRedis và Spring Data Redis là gì?
Khác nhau giữa EzyRedis và Spring Data Redis là gì?
Answer
Avatar
1
ptitdev Beginner
ptitdev Beginner
Có cần thiết lưu trữ cache dữ liệu trong mongodb ?
Em chào anh , em có 1 câu hỏi là ví dụ e cần vào mongo để lấy 1 dữ  liệu , cụ thể e đang lưu trong mongo các session chat , mỗi lần chat e cần lấy session chat đấy ra để kiểm tra thông tin và lưu chat message theo session chat , thì việc mỗi lần chat đều phải chọc vào mongo , dẫn đến cần vào mongo khá nhiều , vậy e còn cần cache lên redis dữ liệu của session
Answer
Avatar
0
ptitdev Beginner
ptitdev Beginner
Cách tối ưu hóa cache key trên redis
Em có 1 api gồm các param như idItem , idUser , page , size . Cho em hỏi nên lưu key trên redis như nào để tối ưu hóa số lương key , thường sẽ lưu key cache như nào nếu nhiều param ạ. <p> </p> <p> Em cảm ơn </p>
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Khác biệt giữa hazelcast và redis
Khác biệt giữa hazelcast và redis là gì?
Answer