Cesc Nguyễn
6 questions
7 answers
Avatar
1
Cesc Nguyễn Beginner
Cesc Nguyễn Beginner
Xử lý vấn đề Transaction trên nhiều Repositories
Hi anh chị em, chắc hẳn mọi người đã sử dụng Repository pattern rất nhiều trong lập trình rồi. Em cũng vậy, tuy nhiên em đang gặp phải một vấn đề về việc khi muốn transaction trên nhiều repositories, thì mình nên xử lý thế nào cho hiệu quả. Anh chị em có thể chia sẻ cùng em ở đây nhé ạ. Cảm ơn mọi người.
Answer
Avatar
1
Cesc Nguyễn Beginner
Cesc Nguyễn Beginner
Event Sourcing Pattern
Chào mọi người, em đang tìm hiểu về event sourcing và có thắc mắc như sau ạ. Khi số lượng các event trong database quá nhiều, thì mình làm cách nào để có thể tối ưu hóa thời gian thực hiện câu query trong bảng đó ạ. Cảm ơn mọi người
Answer
Avatar
1
Cesc Nguyễn Beginner
Cesc Nguyễn Beginner
Ứng dụng của zookeeper trong các hệ thống
Hi ae. AE đã từng sử dụng zookeeper có thể chia sẻ cùng em những ứng dụng thực tế của nó trong các hệ thống backend với ạ. Khi sử dụng zookeeper thì sẽ thường sử dụng với những component nào nữa và tại sao ạ? <p> </p> <p> Cảm ơn anh em. </p>
Answer
Avatar
1
Cesc Nguyễn Beginner
Cesc Nguyễn Beginner
Làm thế nào để đồng bộ dữ liệu từ RDMS tới Elaticsearch
Mọi người thường dùng cách nào để sync data giữa CSDL lên ES? Hiện tại em đang tạo một async job để thực hiện việc này. Nhưng trong trường hợp job fail thì dữ liệu sẽ không đươc đồng bộ sửa 2 bên. Mọi người hay dùng cách nào có thể chia sẻ cùng em nhé
Answer
Avatar
0
Cesc Nguyễn Beginner
Cesc Nguyễn Beginner
Websocket trong nodejs
xin chào 500 ae, hiện tại em đang gặp vấn đề về websocket. Ping-pong thì vẫn bình thường. Tuy nhiên, gửi message bất kỳ thì không gửi được. ACE có kinh nghiệp cho em xin giải pháp xem nó bị sao với ạ
Answer
Avatar
0
Cesc Nguyễn Beginner
Cesc Nguyễn Beginner
Làm sao để có số dư trong tài khoản để thực hiện một transaction trong mang blockchain
Chào mọi người. Em có thử vọc vạch về blockchain và tạo thử một private network. Em đang tạo newAccount như hướng dẫn trong tài liệu. Tuy nhiên, em có một thắc mắc là khi mới tạo Account, số dư trong tài khoản là 0. Vậy làm sao mình có thể thực hiện một transaction. Cảm ơn mọi người đã đọc bài của em ạ
Answer