Avatar
1
minhvd Beginner
minhvd Beginner
AI avatar generator
Bên khách hàng em đang có yêu cầu dự án mới có tính năng tạo Avatar generator cho khách. Như kiểu họ gửi ảnh mặt họ lên, chọn thêm 1 hình ảnh hoạt hình, sau đó hệ thống sẽ gen ra một avatar cho user theo phong cách hoạt hình đó. Vậy tính năng này mình sẽ làm như nào anh nhỉ. Em đang hướng tới tìm 1 giải pháp open source hoặc api gì đó.
  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
Vu Luong Anh Beginner
Mình nghĩ key word cho bài toán của bạn là Neural Style Transfer, bạn có thể tìm đọc các papers liên quan và thường họ sẽ publish luôn cả source code đi kèm. Ví dụ: https://github.com/titu1994/Neural-Style-Transfer
  • 1
  • Reply