minhvd
11 questions
0 answers
Avatar
0
minhvd Beginner
minhvd Beginner
Bắt đầu lập trình blockchain
Gửi a, e là lập trình viên đã có kinh nghiệm, tuy nhiên sắp tới sẽ được giao dự án về blockchain liên quan tới smart contract, dapps ... Hiện nay em chưa có kiến thức gì về mảng này, thì nên bắt đầu học từ đâu ạ. Em muốn đầu tiên học các kiến thức và khái niệm cơ bản về blockchain và các thành phần liên quan đã, sau đó mới chuyển sang học code demo 1 contract hoặc dapps ...
Answer
Avatar
0
minhvd Beginner
minhvd Beginner
Hỏi về good practice khi thiết kế hệ thống upload và đọc ảnh lưu trữ trên Amazon S3
Em đang xây dựng tính năng cho phép người dùng úp ảnh sản phẩm lên, và những ảnh này sẽ được lưu trên Amazon S3. Hiện em đang làm như sau: mỗi lần upload thì generate ra presigned url có thời hạn valid 5 phút, và lưu đường dẫn file url vào trong database. Tuy vậy, các lần sau khi user vào lại trang (ví dụ trang danh sách sản phẩm), thì phía server lại cần chạy for loop để generate lại các presigned url từ file url đã lưu trong db để trả về cho người dùng. Vậy em muốn hỏi việc xử lý như này có tốt không? hay cách thiết kế nào là tốt với việc up ảnh và đọc ảnh từ s3 ạ? ở đây em không muốn set bucket trên S3 là public
Answer
Avatar
0
minhvd Beginner
minhvd Beginner
Hỏi về xử lý multiple language cho website
Em đang làm web hỗ trợ 2 ngôn ngữ là Anh và Việt. Bên trong web có chức năng cho phép user thay đổi ngôn ngữ. Em thấy băn khoăn giữa 3 cách làm sau ở phía web: <ol start="1"> <li>Tạo các route riêng biệt /en và /vn để hiển thị các ngôn ngữ khác nhau</li> <li>Dùng chung route, nhưng truyền khác param: ví dụ: ?lang=vi</li> <li>Dùng chung route. Biến current language sẽ được lưu ở local storage để lấy ra khi bắt đầu chạy app</li> </ol> <p> Ở phía server, mỗi lần Call api, em định sẽ gửi biến current language lên HTTP header, từ đó server đọc và trả response đúng với ngôn ngữ mà user đang gửi lên. Ví dụ: nếu gửi header lên là en, thì trả về giá trị String hello, còn nếu gửi lên vn, thì trả về giá trị String xin chào. Web chỉ cần hiển thị lên là xong. Cách làm như thế có đúng k, hay phía server nên gửi về một object có đủ multi language( kiểu {en: hello, vi: xin chao} ), từ đó web tự xử lý để hiển thị đúng thông tin vs ngôn ngữ đang chọn </p>
Answer
Avatar
1
minhvd Beginner
minhvd Beginner
AI avatar generator
Bên khách hàng em đang có yêu cầu dự án mới có tính năng tạo Avatar generator cho khách. Như kiểu họ gửi ảnh mặt họ lên, chọn thêm 1 hình ảnh hoạt hình, sau đó hệ thống sẽ gen ra một avatar cho user theo phong cách hoạt hình đó. Vậy tính năng này mình sẽ làm như nào anh nhỉ. Em đang hướng tới tìm 1 giải pháp open source hoặc api gì đó.
Answer
Avatar
1
minhvd Beginner
minhvd Beginner
Hỏi về cách thiết kế bảng user cho 2 đối tượng
Em có hệ thống thương mại điện tử có 2 app client: app mobile cho end user, app mobile cho store owner (cả 2 đều login bằng email, password hoặc mạng xã hội, 1 người vừa có thể là store owner vừa có thể là end user). Ở đây em thiết kế 1 microservice là user service để quản lý user. e băn khoăn giữa 2 cách thiết kế: <ul> <li>dùng 1 bảng user duy nhất, trong đó có cột role là dạng list để phân biệt</li> <li>dùng 2 bảng riêng cho end user và store user.</li></ul> <p> 1 cách khác nữa là làm hẳn 2 cái user service riêng, 1 cái cho end user, 1 cái cho store user. Theo anh hướng nào hợp lý ạ? </p>
Answer
Avatar
0
minhvd Beginner
minhvd Beginner
Hỏi về cách thiết kế master data trong microservice
em đang thiết kế hệ thống microservice với khoảng 10 service. em đang băn khoăn về hướng xử lý các master data trong hệ thống mà sẽ có nhiều service dùng chung: như country, city, district, street, store, ...<p> Liệu em có nên dùng riêng 1 service gọi là master data service chuyên để crud các data này hay không? nếu có thì khi lưu sang các service khác, ví dụ update city vào trong user hoặc city vào trong đơn hàng, mình sẽ chỉ lưu city id, thì khi thay đổi tên city trong master data thì cơ chế update sẽ thế nào </p>
Answer
Avatar
0
minhvd Beginner
minhvd Beginner
Hỏi về cách Authentication cho bảo mật cho Payment Service
Hiện em đang thiết kế hệ thống cho website công ty theo hướng microservice. trong đó có 1 cái là payment service chuyên xử lý kết nối cổng thanh toán, lưu kết quả transaction ... Em có 2 hướng sau cho việc authentication, a xem nên chọn hướng nào: <ul> <li>dùng jwt token gửi lên ở authorization header. dùng cách này thì web sẽ lưu token ở local storage</li> <li>web sẽ lưu token ở cookie và gửi cookie lên server. server sẽ validate token ở cookie</li></ul> <p> Ngoài ra thì vì payment là 1 hệ thống quan trọng, cần bảo mật cao, nên anh có cách thiết kế gì bổ sung để tăng cường security không, hay chỉ cần validate bằng jwt như trên là đủ? </p>
Answer
Avatar
1
minhvd Beginner
minhvd Beginner
Hỏi về upload file multipart
Cho e hỏi là tốc độ của api upload file bằng multipart nó có tỉ lệ thuận với file size không ạ? ở đây cụ thể là e up file pdf hoặc file ảnh (jpg, png). ví dụ up file 7M mất 5s thì up file 14M thì mất 10s đúng k ạ
Answer
Avatar
1
minhvd Beginner
minhvd Beginner
Thiết kế hệ thống login với jwt
e hỏi về cách thiết kế hệ thống tại sao lại cần 1 bảng để lưu token. thường thì e làm khi login success thì gen ra jwt trả access token cho web là xong. chưa hiểu tại sao lại cần có bảng để lưu access token
Answer
Avatar
1
minhvd Beginner
minhvd Beginner
Hỏi về xử lý logout
em đang code web, trong có nút logout. nút này khi bấm vào thì sẽ điều hướng user tới homepage và gọi 1 api logout lên server. em muốn hỏi là khi xử lý api logout ở server, thì sẽ return ngay redirect set cookies để web điều hướng ngay. hay chờ cập nhật database xong thì mới return redirect để web điều hướng ạ. Cụ thể ở đây khi logout thì em sẽ cập nhật device token (firebase) của user đó thành inactive để không nhận được notification nữa
Answer
Avatar
0
minhvd Beginner
minhvd Beginner
Hỏi về công nghệ thực hiện 3d xoay object animation
<a href="https://dala.craftedbygc.com/" target="_blank">https://dala.craftedbygc.com/</a><p> Mình đang muốn tìm hiểu về kỹ thuật làm thế nào để code được cái khối não 3D như trang chủ của trang trên. có hiệu ứng khi di chuột vào điểm, xoay khối 3D, zoom in out ... </p>
Answer