Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Apply vào vị trí fresher android cần gì?
a ơi, a có thể gợi ý cho e 1 vài prj và kiến thức cần có để apply fresher android dc ko ạ?
  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Dự án cơ bản:

Em có thể tham khảo trên github xem sao: https://github.com/irontec/android-kotlin-samples

Kiến thức cơ bản:

  1. Chắc chắn là em sẽ cần biết cơ bản về android rồi: cài cắm android studio, sdk, các khái niệm activity, lifecycle, dàn một số view đơn giản bằng xml.
  2. Biết lập trình với kotlin ở mức cơ bản.
  • 0
  • Reply
a ơi, link git kia e ko xem đc ạ  –  Hoàng Nam 1690679561000
Anh update rồi nhé  –  tvd12 1690680486000