Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Bash script: liệt kê danh sách git branch theo array
Bash script: làm thế nào để liệt kê danh sách git branch theo array? Mình muốn loop qua danh sách branch này để làm script rebase
  • Answer
bash script
Remain: 5
1 Answer
Avatar
cuongtrinh Enlightened
cuongtrinh Enlightened
The Best Answer
#!/usr/bin/bash

branches=`git branch -a`
arr=($branches)
echo ${arr[@]}

Em nghĩ bash script sẽ kiểu như thế này !

  • 1
  • Reply
Ok em anh thấy ổn đó:

branches=`git branch -a`
arr=($branches)
for i in "${arr[@]}"
do
    echo $i
done
 –  monkey 1647306008000
Vâng rất vui vì giúp được mọi người chút gì đó anh ạ ^^  –  cuongtrinh 1647307365000